แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ท่านเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ โดย นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ คณะเนื่องในการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดศรีสะเกษ


รายละเอียด :  

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ท่านเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ โดย นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ คณะเนื่องในการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดศรีสะเกษ


อ่าน :   787
บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ
วันที่ :   24 พฤษภาคม 2560 เวลา :   16:50


แชร์


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ