แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก


รายละเอียด :  

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2560


อ่าน :   380
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ
วันที่ :   21 สิงหาคม 2560 เวลา :   14:05


แชร์


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ