แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

งาน โรงพยาบาลคุณธรรมประจำปี 2561 " โครงการหน้าต่างความดีงาม นำ MOPH สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข"


รายละเอียด :  

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประธานในการเปิดงาน โรงพยาบาลคุณธรรมประจำปี 2561 " โครงการหน้าต่างความดีงาม นำ MOPH สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข" ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ


อ่าน :   312
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ
วันที่ :   13 มิถุนายน 2561 เวลา :   10:44


แชร์


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ