แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเครือข่ายให้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ


รายละเอียด :  

นที่ 15 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบ นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รก.รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเครือข่ายให้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ รพ.สต.แทง ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะกษ โดยงานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ


อ่าน :   445
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ
วันที่ :   15 มิถุนายน 2561 เวลา :   15:07


แชร์


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ