โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ***
เราจะดำนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาอย่างดีที่สุด

ชื่อ  
นามสกุล  
เลขบัตรประชาชน  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :  
เบอร์โทรศัพท์  
อีเมลล์  
ชื่อเรื่องร้องเรียน  
รายละเอียด