= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพืิ่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ    Download เอกสาร

1 กุมภาพันธ์ 2562

ประสานงานการเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร

1 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับ re-accreditation ของ PCT Med เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมญานวิเศษ    Download เอกสาร

17 ธันวาคม 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเรื่อง "การติดตามผลการใช้โปรแกรมความเสี่ยง smartRM" เวลา 13.30 น. ณ ห้องธรรมสารสุธี    Download เอกสาร

17 ธันวาคม 2561

เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 การใช้งานโปรแกรมทั้ง 3 สิทธิ (ผู้กรอก ผู้ส่ง ผู้วิเคราะห์)    Download เอกสาร

1 ธันวาคม 2561

เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 Overview for basic training Final    Download เอกสาร

1 ธันวาคม 2561

กำหนดการอบรม in-house training วันที่ 21-22 พย 2561 โดย อ.โกเมธ นาควรรณกิจ สรพ    Download เอกสาร

20 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 19-20 พย.2561 ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรม SmartRM    Download เอกสาร

20 พฤศจิกายน 2561

กำหนดประชุมเตรียมการรับประเมิณ Re-accreditation ครั้งที่ 4    Download เอกสาร

30 ตุลาคม 2561

ตารางการเเบ่งระดับความเสี่ยง    Download เอกสาร

22 ตุลาคม 2561


ดูทั้งหมดภาพกิจกรรม

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำทีมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ( กลุ่มงานศัลยกรรม ) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณ้ภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมทั้งรับฟังปัญาหาภายในหน่วยงานเพื่อการปรับปรุงเป็นการต่อไป วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. หอผู้ป่วยใน อาคาร 2

ดูทั้งหมด