= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

ภาพกิจกรรม


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำทีมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ( กลุ่มงานศัลยกรรม ) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณ้ภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมทั้งรับฟังปัญาหาภายในหน่วยงานเพื่อการปรับปรุงเป็นการต่อไป วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. หอผู้ป่วยใน อาคาร 2