= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

เอกสารคุณภาพโรงพยาบาลความรู้พื้นฐาน HA

เอกสารเพิ่มเติม    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_9.สรุปการใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อการพัฒนา    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_8. Clinical Tracer    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_7.SIMPLE 20180131-print    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_7.Risk monitoring_yuwares edit 23 มค 2561    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_6.RCA-HFE    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_5.การค้นหาความเสี่ยงโดยtrigger charted review    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_4.ค้นหาขุมทรัพย์จากเวชระเบียน edit 23 มค 2561    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_3.Clinical Risk    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_2.คุณภาพและการดูแลผู้ป่วยกับมาตรฐานตอน I    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_1.แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยงทางคลินิก    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_อ.น้องนุช 26032018    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_นพ.อนุชิต_safety culture 20180328-print    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_นพ.อนุชิต_HFE    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_นพ.ทรนง_system risk management evaluation    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_นพ.ทรนง_Risk register    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_นพ.ทรนง Risk Introduction    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601 concepts นพ.กิตตินันท์    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 201_10 Alignment    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 201_09 Control Chart    Download
9 สิงหาคม 2561