= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

เอกสารคุณภาพโรงพยาบาลความรู้พื้นฐาน HA

เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 การใช้งานโปรแกรม 3 สิทธิ    Download
1 ธันวาคม 2561

เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 Overview for basic training Final    Download
1 ธันวาคม 2561

เอกสาร in-house training : HRD & HRM อ.โกเมธ นาควรรณกิจ รอง ผอ.สรพ.    Download
24 พฤศจิกายน 2561

เอกสาร in-house training : ENV อ.โกเมธ นาควรรณกิจ รอง ผอ.สรพ.    Download
24 พฤศจิกายน 2561

เอกสาร in-house training : RM อ.โกเมธ นาควรรณกิจ รอง ผอ.สรพ.    Download
24 พฤศจิกายน 2561

นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 โดย...พญ.สมพร ยวนพันธ์ ประธานคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน    Download
14 พฤศจิกายน 2561

การทบทวนความเสี่ยง โดย..นพ.ชวลิต โพธิ์งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน    Download
14 พฤศจิกายน 2561

พื้นฐานความเสี่ยง โดย..นพ.ชวลิต โพธิ์งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน    Download
14 พฤศจิกายน 2561

เอกสารเพิ่มเติม    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_9.สรุปการใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อการพัฒนา    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_8. Clinical Tracer    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_7.SIMPLE 20180131-print    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_7.Risk monitoring_yuwares edit 23 มค 2561    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_6.RCA-HFE    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_5.การค้นหาความเสี่ยงโดยtrigger charted review    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_4.ค้นหาขุมทรัพย์จากเวชระเบียน edit 23 มค 2561    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_3.Clinical Risk    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_2.คุณภาพและการดูแลผู้ป่วยกับมาตรฐานตอน I    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 602_1.แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยงทางคลินิก    Download
9 สิงหาคม 2561

HA 601_อ.น้องนุช 26032018    Download
9 สิงหาคม 2561