= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มคะแนน DHSA    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
DHSA Guideline    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
DHSA standard    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
template of Quality Report for CLT PCT    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
Scoring guideline 2019    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
Hospital Profile 2019    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
คู่มือมาตรฐาน HA 2019    Download เอกสาร
23 กรกฎาคม 2562
8 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานความเสี่ยงด้านคลินิกและความเสี่ยงด้านทั่วไป ประชุมเรื่อง risk register    Download เอกสาร
28 มิถุนายน 2562
แนวทางปฏิบัติของคลังเลือด วราภรณ์ จัดดี    Download เอกสาร
19 มิถุนายน 2562
transfusion Reaction พญ.กัญญาพร เจริญประเสริฐ    Download เอกสาร
19 มิถุนายน 2562
Blood Transfusion reaction : พญ.ประภา ธีรลีกุล    Download เอกสาร
19 มิถุนายน 2562
ขอเชิญประชุม Quality Meeting : PCT สูตริกรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมญาณวิเศษ    Download เอกสาร
14 มิถุนายน 2562
ขอเชิญประชุมเรื่อง "blood transfusion safety" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชิตโพธิปักษ์    Download เอกสาร
14 มิถุนายน 2562
การวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก    Download เอกสาร
11 มิถุนายน 2562
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก    Download เอกสาร
11 มิถุนายน 2562
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปี 2562    Download เอกสาร
11 มิถุนายน 2562
patient safety goal : SIMPLE 2018    Download เอกสาร
28 พฤษภาคม 2562
Personal safety goal : SIMPLE 2018    Download เอกสาร
28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญประชุมและร่วมงานมหกรรมคุณภาพ    Download เอกสาร
7 พฤษภาคม 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562 การนำเสนอการใช้โปรแกรมพัสดุ โดย..นายประยูร หาญเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    Download เอกสาร
19 เมษายน 2562
หลักสูตร HAุ702 A-HA: In-Practice    Download เอกสาร
2 เมษายน 2562
"เรื่องเล่าจาก HA forum มุ่งสู่ AHA ภายใต้แบบอย่างการทำงานของ รพ.ภูมิพล..โดย พญ.ปิยนุช วรรณา"    Download เอกสาร
21 มีนาคม 2562
ขั้นตอนการบันทึกตอบ RM โดย นพ.ชวลิต โพธิ์งาม    Download เอกสาร
20 มีนาคม 2562
HA501 : การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ อบรม 19-21 มิย.2562 (ปิดรับสมัคร 19 เมย.2562)    Download เอกสาร
19 มีนาคม 2562
HA502: แนวคิด Lean และการประยุกตฺใช้บริการสุขภาพ อบรม 11-14 มิย 2562 (ปิดรับสมัคร 11 เมย.2562)    Download เอกสาร
19 มีนาคม 2562
HA900 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล    Download เอกสาร
19 มีนาคม 2562
หลักสูตร HAุ603 สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ    Download เอกสาร
19 มีนาคม 2562
หลักสูตรฝึกอบรม HA ประจำปี 2562 ของ สรพ.    Download เอกสาร
19 มีนาคม 2562
Risk Register template 20190130    Download เอกสาร
10 มีนาคม 2562
HA update 2019    Download เอกสาร
10 มีนาคม 2562
กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพืิ่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ    Download เอกสาร
1 กุมภาพันธ์ 2562
ประสานงานการเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
1 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับ re-accreditation ของ PCT Med เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมญานวิเศษ    Download เอกสาร
17 ธันวาคม 2561
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเรื่อง "การติดตามผลการใช้โปรแกรมความเสี่ยง smartRM" เวลา 13.30 น. ณ ห้องธรรมสารสุธี    Download เอกสาร
17 ธันวาคม 2561
เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 การใช้งานโปรแกรมทั้ง 3 สิทธิ (ผู้กรอก ผู้ส่ง ผู้วิเคราะห์)    Download เอกสาร
1 ธันวาคม 2561
เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 Overview for basic training Final    Download เอกสาร
1 ธันวาคม 2561
กำหนดการอบรม in-house training วันที่ 21-22 พย 2561 โดย อ.โกเมธ นาควรรณกิจ สรพ    Download เอกสาร
20 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 19-20 พย.2561 ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรม SmartRM    Download เอกสาร
20 พฤศจิกายน 2561
กำหนดประชุมเตรียมการรับประเมิณ Re-accreditation ครั้งที่ 4    Download เอกสาร
30 ตุลาคม 2561
ตารางการเเบ่งระดับความเสี่ยง    Download เอกสาร
22 ตุลาคม 2561
แบบฟอร์ม RM หน่วยงาน ปี 2561    Download เอกสาร
22 ตุลาคม 2561
THIP KPI Dictionary 2019    Download เอกสาร
4 ตุลาคม 2561
หลักสูตรฝึกอบรม ปี 2562 ของ สรพ.    Download เอกสาร
25 กันยายน 2561
H901 Customer Satisfaction Management for the health Sector วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561    Download เอกสาร
13 กันยายน 2561
สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายและสิ่งที่ควรรีบทำ..    Download เอกสาร
10 กันยายน 2561
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล    Download เอกสาร
7 กันยายน 2561
สรพ เปิดรับสมัครหลักสูตร SD034:edication system and clinical significant : Case based learning for patient safety สนใจศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่ www.haregister.com สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. - 2 กค. นี้ ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่านเท่านั้น    Download เอกสาร
25 มิถุนายน 2561
ขอเชิญอบรมหลักสูตร H602 :คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก    Download เอกสาร
22 มิถุนายน 2561