= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพืิ่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ    Download เอกสาร
1 กุมภาพันธ์ 2562
ประสานงานการเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
1 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับ re-accreditation ของ PCT Med เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมญานวิเศษ    Download เอกสาร
17 ธันวาคม 2561
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเรื่อง "การติดตามผลการใช้โปรแกรมความเสี่ยง smartRM" เวลา 13.30 น. ณ ห้องธรรมสารสุธี    Download เอกสาร
17 ธันวาคม 2561
เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 การใช้งานโปรแกรมทั้ง 3 สิทธิ (ผู้กรอก ผู้ส่ง ผู้วิเคราะห์)    Download เอกสาร
1 ธันวาคม 2561
เอกสารการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ THIP ปี 2562 Overview for basic training Final    Download เอกสาร
1 ธันวาคม 2561
กำหนดการอบรม in-house training วันที่ 21-22 พย 2561 โดย อ.โกเมธ นาควรรณกิจ สรพ    Download เอกสาร
20 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 19-20 พย.2561 ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรม SmartRM    Download เอกสาร
20 พฤศจิกายน 2561
กำหนดประชุมเตรียมการรับประเมิณ Re-accreditation ครั้งที่ 4    Download เอกสาร
30 ตุลาคม 2561
ตารางการเเบ่งระดับความเสี่ยง    Download เอกสาร
22 ตุลาคม 2561
แบบฟอร์ม RM หน่วยงาน ปี 2561    Download เอกสาร
22 ตุลาคม 2561
THIP KPI Dictionary 2019    Download เอกสาร
4 ตุลาคม 2561
หลักสูตรฝึกอบรม ปี 2562 ของ สรพ.    Download เอกสาร
25 กันยายน 2561
H901 Customer Satisfaction Management for the health Sector วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561    Download เอกสาร
13 กันยายน 2561
สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายและสิ่งที่ควรรีบทำ..    Download เอกสาร
10 กันยายน 2561
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล    Download เอกสาร
7 กันยายน 2561
สรพ เปิดรับสมัครหลักสูตร SD034:edication system and clinical significant : Case based learning for patient safety สนใจศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่ www.haregister.com สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. - 2 กค. นี้ ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่านเท่านั้น    Download เอกสาร
25 มิถุนายน 2561
ขอเชิญอบรมหลักสูตร H602 :คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก    Download เอกสาร
22 มิถุนายน 2561