แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคหัวใจและลดความดันโลหิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)

รายละเอียด :  

ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคหัวใจและลดความดันโลหิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)


เอกสารแนบ 1 :   ร่างTOR และเกณฑ์การพิจารณา

เอกสารแนบ 2 :   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 3 :   ประกาศราคากลาง

อ่าน :   108
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   4 กรกฎาคม 2561 เวลา :   14:55
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ