แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   118
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   31 กรกฎาคม 2561 เวลา :   16:05
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ