โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักมูลฝอยทั่วไป ติดเชื้อ อันตราย เคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักมูลฝอยทั่วไป ติดเชื้อ อันตราย เคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   166
วันที่ :   7 สิงหาคม 2561 เวลา :   15:18