โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   154
วันที่ :   9 สิงหาคม 2561 เวลา :   15:08