แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   85
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   15 สิงหาคม 2561 เวลา :   10:41
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ