โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   286
วันที่ :   4 กันยายน 2561 เวลา :   15:55