โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา small fluids and electrolytes จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา small fluids and electrolytes จำนวน 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ เอกสารแนบ 1 :   เอกสารประกวดราคา
เอกสารแนบ 2 :   ราคากลาง


อ่าน :   147
วันที่ :   13 มิถุนายน 2559 เวลา :   16:22