แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเวชภณฑ์(ยา) Bortezomib 3.5mg power for solution for injection, 10 mL vial (51.99.99.99 - 200811)

รายละเอียด :  

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเวชภณฑ์(ยา) Bortezomib 3.5mg power for solution for injection, 10 mL vial (51.99.99.99 - 200811)  มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   ร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 2 :   ราคากลาง


อ่าน :   152
บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   15 มิถุนายน 2559 เวลา :   16:10
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ