แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 44 รายการ

รายละเอียด :  

 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 44 รายการ  มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   155
บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   16 มิถุนายน 2559 เวลา :   14:43
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ