แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเวชภณฑ์(ยา) meropenem 1 power for solution for injection 1 g vial(51.99.99.99 - 568344)

รายละเอียด :  

ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเวชภณฑ์(ยา) meropenem 1 power for solution for injection 1 g vial(51.99.99.99 - 568344) 


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 2 :   ราคากลาง


อ่าน :   161
บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   22 มิถุนายน 2559 เวลา :   15:25
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ