แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  1. เตียงตรวจผู้ป่วยด้วยการปรับระดับความเอียง จำนวน 1 เตียง
  2. เตียงติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เตียง

เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   94
บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   4 ธันวาคม 2558 เวลา :   15:24
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ