แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาติดตั้งระบบเตรียมน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (Reverse Osmosis Water System)

รายละเอียด :  

ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาติดตั้งระบบเตรียมน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (Reverse Osmosis Water System) มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   114
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   6 ตุลาคม 2560 เวลา :   11:01
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ