โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจบรรยากาศการพัฒนาและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

รายละเอียด :  

ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจบรรยากาศการพัฒนาและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkiLd2TF3NiNIrypjveD-WJ9TbbAuL0_9GUXUxBz4_RA3bA/viewform ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   186
วันที่ :   20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :   14:12