โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีรายละเอียดดังนี้เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   183
วันที่ :   23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :   10:26