โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด :  

เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก 4 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   261
วันที่ :   3 พฤษภาคม 2561 เวลา :   10:52