แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จำนวน ๙๙ รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จำนวน ๙๙ รายการ


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารดาวน์โหลดอ่าน :   75
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ธวัชพงส์   ทองกลม ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   8 พฤษภาคม 2561 เวลา :   16:33
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ