แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นพ.วันชัย เหล่าเสถียนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าเยี่ยมดูอาการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างนำส่งผู้ป่วย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ


18 ธันวาคม 2561
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยนส.มัณทนา จิระกังวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เข้าเยี่ยมดูอาการน.ส.สุวิมล เสือสา พยาบาล, นางทิพวรรณ บุญสวัสดิ์ พยาบาล, นางพิทยา เสียงเย็น EMT และนายวิรัตน์ งามเจริญ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างนำส่งผู้ป่วย ที่จังหวัดศรีสะเกษ


17 ธันวาคม 2561


17 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค. 61: พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษและ นพ.นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภาระกิจด้านบริการประฐมภูมิ ร่วมกิจกรรมในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพื้นที่ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


12 ธันวาคม 2561
นพ.วันชัย เหล่าเสถียนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษและคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ - ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ


11 ธันวาคม 2561
นพ.วันชัย เหล่าเสถียนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


11 ธันวาคม 2561
นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว


7 ธันวาคม 2561


7 ธันวาคม 2561


23 พฤศจิกายน 2561
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ นส. มัณทนา จิระกังวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11/2561 ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 "มุขศรีโสธร เจริญราชธานี"


21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลทั้งหมด 89 รายการ : 9 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าถัดไป>>
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ