แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกจากกองการพยาบาลอ่าน :   619
บันทึกข้อมูลโดย :   งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
วันที่ :   12 กันยายน 2560 เวลา :   08:52


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ