โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อม แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ เพื่อรับนโยบาย และแจ้งกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือน