โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธษรณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 11/2560