โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานเปิดการอบรมโครงการที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ