ชื่อเรื่อง :   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายละเอียด :  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20,020 กอง กองละ 999 บาท ( เพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์)
ร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลศรีสะเกษ" บัญชีเลขที่ 311-3-32600-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
( ยอดเงินบริจาคสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ )


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   665

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   3 กรกฎาคม 2561 เวลา :   15:54


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503