ชื่อเรื่อง :   ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   112

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   3 กรกฎาคม 2561 เวลา :   16:08


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503