ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตรื่องจ่ายก๊าซออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ(Full Automatic Manifold ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตรื่องจ่ายก๊าซออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ(Full Automatic Manifold ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   91

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   9 กรกฎาคม 2561 เวลา :   14:20


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503