ชื่อเรื่อง :   ประกาศเผยแพร่โครงการจ้างเหมาทาสีหอผู้ป่วย CCU และหอผู้ป่วย ICU - Med2 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายละเอียด :  

ประกาศเผยแพร่โครงการจ้างเหมาทาสีหอผู้ป่วย CCU และหอผู้ป่วย ICU - Med2 โรงพยาบาลศรีสะเกษ


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   136

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   11 กรกฎาคม 2561 เวลา :   13:53


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503