ชื่อเรื่อง :   ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา small fluids and electrolytes จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา small fluids and electrolytes จำนวน 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 2 :   ราคากลางอ่าน :   179

บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   13 มิถุนายน 2559 เวลา :   16:22


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503