ชื่อเรื่อง :   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพ

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพ


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   575

บันทึกข้อมูลโดย :   นายปิยวัฒน์  ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   15 พฤษภาคม 2560 เวลา :   15:28


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503