ชื่อเรื่อง :   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายละเอียด :  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   745

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   29 พฤศจิกายน 2560 เวลา :   09:54


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503