ชื่อเรื่อง :   ประกาศขอแจ้งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด :  

ประกาศขอแจ้งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จากเดิมภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   247

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   26 มกราคม 2561 เวลา :   09:22


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503