ชื่อเรื่อง :   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ทำความสะอาด)

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ทำความสะอาด) มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   264

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   26 มกราคม 2561 เวลา :   09:26


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503