ชื่อเรื่อง :   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ชุดวัสดุผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเข่า จำนวน 123 ชิ้น

รายละเอียด :  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ชุดวัสดุผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเข่า จำนวน 123 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   105

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :   14:56


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503