ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อhuman serum albumin 20g/100 ml solution for infusion, 50 ml vial(51.99.99.99 -792544)

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อhuman serum albumin 20g/100 ml solution for infusion, 50 ml vial(51.99.99.99 -792544) มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   127

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :   16:14


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503