ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อเวชภัณฑ์(ยา) infliximab 100 mg powder for concentrate for solution for infusion

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อเวชภัณฑ์(ยา) infliximab 100 mg powder for concentrate for solution for infusion มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   157

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :   16:08


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503