ชื่อเรื่อง :   ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจบรรยากาศการพัฒนาและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

รายละเอียด :  

ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจบรรยากาศการพัฒนาและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkiLd2TF3NiNIrypjveD-WJ9TbbAuL0_9GUXUxBz4_RA3bA/viewform ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   726

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :   14:12


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503