ชื่อเรื่อง :   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสหกรณ์รายวัน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายละเอียด :  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสหกรณ์รายวัน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   1292

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   9 มีนาคม 2561 เวลา :   11:07


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503