ชื่อเรื่อง :   ประกาศสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ

รายละเอียด :  

ประกาศสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารดาวน์โหลด
อ่าน :   368

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ธวัชพงส์   ทองกลม ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   5 เมษายน 2561 เวลา :   16:34


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503