ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อการหมุน ๑ รอบ พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อการหมุน ๑ รอบ พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารดาวน์โหลด
อ่าน :   114

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ธวัชพงส์   ทองกลม ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   1 มิถุนายน 2561 เวลา :   13:46


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503