ชื่อเรื่อง :   ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   98

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   4 มิถุนายน 2561 เวลา :   11:25


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503