ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อโสโครก (ท่อส้วม)และท่อน้ำทิ้ง อาคารแฟลต1และอาคารแฟรต3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อโสโครก (ท่อส้วม)และท่อน้ำทิ้ง อาคารแฟลต1และอาคารแฟรต3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   146

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   5 มิถุนายน 2561 เวลา :   14:55


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503