ชื่อเรื่อง :   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด :  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   122

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   5 มิถุนายน 2561 เวลา :   15:02


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503