ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคข้าวสารหอมมะลิขาว 5% ปลอดสารพิษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคข้าวสารหอมมะลิขาว 5% ปลอดสารพิษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   97

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   12 มิถุนายน 2561 เวลา :   15:37


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503